Jean-Pierre Vanhee die expressief uitleg geeft


Wat heb ik als gesprekspartner te bieden?

Levenskennis en een onderzoekende houding die verworven zijn met de jaren. Ik studeerde moraalfilosofie en doctoreerde in de agogische wetenschappen. Als directeur van een school voor buitengewoon onderwijs en algemeen directeur van het agentschap Jongerenwelzijn focuste ik vooral op het lot van kinderen in de jeugdhulp. Ik doceerde filosofie aan verschillende hogescholen en ben universitair docent aan de VUB en nu ook lesgever bij Amarant waar ik ‘Actuele vraagstukken' behandel.

Mijn praktijk steunt op levenslang lezen en studeren waarbij enkele auteurs zoals  Michel Foucault, Peter Sloterdijk en Rosi Braidotti een rode draad vormen. 

Ik reken mezelf niet tot één bepaalde stroming of strekking van de filosofie, maar ben van één waarheid overtuigd: een kritische levenshouding maakt een zinvol leven niet onmogelijk, integendeel.