Wanneer groepen (collega’s, verenigingen, ….) met elkaar van gedachten willen wisselen over een door hen zelf gekozen onderwerp, kan een filosoof daar soms bij helpen. Hij kan inzichten en inhouden aanbrengen, de groepsdynamiek bewaken, het denkproces stimuleren en zowel de dominante als de onder- of nevengeschikte ideeën van elkaar onderscheiden en bijhouden. Deze procesbegeleiding is vooral op het thema, de inhouden, de ontwikkeling en verandering van ideeën en inzichten en de algemene participatie van alle deelnemers gericht.
 

Een procesbegeleiding kan aangevraagd worden via info@jpvanhee.be