Boeken lezen en bespreken

Een studio is een studiemoment. Er wordt op een thema, boek of auteur ingezoomd. Eerst worden de centrale ideeën gepresenteerd. Dat gebeurt met behulp van tekst, beeld, filmpjes en toelichting. Daarna kan er van gedachten gewisseld worden. Er is geen voorkennis vereist.  Aan een studio kunnen slechts een beperkt aantal mensen deelnemen zodat er voldoende tijd is voor vragen en bespreking.